เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

มณฑลเจียงซูหวงผู่บด

ACH51-001 (NOV''18) T-SUD SHANGHAI DISCOVERY ...

2018-11-10 · ของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ ... ช่วงกลางไปจนถึงปลายของแม่น้าแยงซีในมณฑลเจียงซูหนานจง ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ใบอนุญาตเลขที่ 11 / 00075 บริษัท กู๊ ...

2019-3-1 · บริษัท กู๊ดลัคทัวร์ จ ำกัด GOOD LUCK TOURS CO.,LTD. ใบอนุญาตเลขที่ 11 / 00075 Tel: 02-105-8551 Hotline: 086-342-5073

เรียนรู้เพิ่มเติม

MUSH170120 จันทร์ ศุกร์ เสาร์อาทิตย์ 09 ...

2018-7-5 · MUSH170120 จันทร์-ศุกร์ 9.00-19.00 | เสาร์-อาทิตย์ 09.00-18.00 02 105 6255 e-Commerce No. 0105557025943 ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

โปรเซยี่งไฮ้สดุคุม้ ออีู้หงั ...

2018-9-6 · โปรเซยี่งไฮ้สดุคุม้ ออีู้หงัโจว เซยี่งไฮ ้ ชอ้ปปิ้ง ตลาดคา ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

SHANGHAI . . SUZHOU

2020-1-27 · ตะวันตกของเซี่ยงไฮ ้ริมฝั่งทะเลสาบดื้น ซาน ... เจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นตําบลนํ้าแห่งวัฒนธรรมโบราณ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ACH51-08 T-SUD SHANGHAI WONDERLAND 5D3N XJ

2018-10-19 · ทะเลสาบดื้นซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นต าบ ... ้าที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น ้าหวงผู่ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

รู้จักเขตจี๋เหม่ย ศูนย์กลาง ...

หากเอ่ยถึงเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน หลายคนคงนึกถึงเขตซือหมิง (Siming District) หรือเขตเกาะเมืองเซี่ยเหมินที่ล้อมรอบด้วยทะเลและทัศนียภาพสวยงาม ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

กว่างซีจับแก๊งชาวจีนลักลอบ ...

ไฮไลท์ สื่อท้องถิ่นในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงได้ตีแผ่ข่าวการจับกุมทุเรียนไทยที่ลักลอบนำเข้าแบบผิดกฎหมายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

111/74 หมู่ 9 11000 : HGH-CA003

2020-1-11 · อเจียง ประเทศจีน ห่างจากเมืองหังโจวซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑล 160 กม. ตั้งแต่ปี ค.ศ.1996 เป็นต้นมาเครือบริษัทเหิงเตี้ยน

เรียนรู้เพิ่มเติม

999.-

2021-7-22 · มณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน ้าแห่งวัฒนธรรม ... ไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มีความยาว ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

CHINA

2018-2-2 · CODE : SBC06 CHINA หังโจว ผู่โถวซาน ไหว้พระ โดยสายการบินแอร์ไชน่า(CA) 4 วัน 3 คืน ไฮไลท์ทัวร์ ….หังโจว ผู่โถวซาน ไหว้พระ

เรียนรู้เพิ่มเติม

GOOD LUCK TOURS CO.,LTD. …

2020-1-15 · พัก 2 วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ -3 ท่านต่อห้องราคาเด็ก อายุ 218 ปี พักเดี่ยว 05 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 14,888.- 17,888.-3,500.- 07 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 14,888.- 17,888.-3,500.

เรียนรู้เพิ่มเติม

NEW YEAR 2019!!! BIG SWEET NIGHT SHANGHAI

2018-9-24 · ชมเขตเก่าและทัศนียภาพอันงดงามของริมฝั่งแม่น ้าหวงผู่ แม่น ้า สายหลักของนครเซี่ยงไฮ้ และความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสมัย ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ซุปตาร์ เข่ออ้าย

2019-12-19 · ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน ้าแห่งวัฒนธรรมโบราณ ... ไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่

เรียนรู้เพิ่มเติม

21

2018-11-13 · ทะเลสาบดื้นซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

SHANGHAI DISNEYLAND

2019-11-12 · ถึงสนามบินผู่ตง เซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ "นครปารีสแห่งตะวันออก ... ที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง ซึ่งไม่ขึ้นต่อมณฑลใด ๆ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ใบอนุญาตเลขที่ 11 / บริษัท กู๊ดล ...

2019-1-23 · นานาชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น ้าหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้าแยงซเีกียง 17 ... สู่เมืองหังโจว ซงึ่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

SHANGHAI HANGZHOU (5D3N) PVG11 SHANGHAI ตะลุย ...

2020-1-27 · ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบิน AIR ASIA X ... เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นคร ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

กวางตุ้งและซินเจียง เปลี่ยน ...

2021-2-15 · กวางตุ้งและซินเจียง 4. เจ้อเจียง ไลออนส์ เป็นผู้นำระดับที่สามระดับที่สอง ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษในช่วงครึ่งแรก ของปีที่แล้ว แบ่งออกเป็นผู้ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

Chi1322

2019-9-19 · เจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน ้าแห่ง ... ★ OPTION ล่องเรือแม่น ้าหวงผู่ แม่น้าสายสาคัญของเซี่ยงไฮ้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งทผี ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

SHANGHAI HANGZHOU ZHUJIAJIAO (5D3N)

2019-5-20 · รหัสทัวร์ : THG15-XW-CN-21MAR-26OCT19 บินด้วยสายการบิน นกสกู๊ต (XW) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK) XW 858 DMK(กรุงเทพ) - PVG(เซี่ยงไฮ้) 21.05 – 02.20 XW 857 PVG(เซี่ยงไฮ้) - DMK(กรุงเทพ) 03.35 – 07.10

เรียนรู้เพิ่มเติม

13,900.-

2019-10-7 · ระหว่างมณฑลเจ้อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน ้าแห่ง ... ไว่ทานตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มีความยาว ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

เสริมดวง,โชคลาภ,บารมีให้ตัว ...

2019-4-19 · ซานมณฑลเจ๋อเจียง ผู่โถวซานเป็นเกาะพุทธคีรี 1 ใน 4 แห่งของเมืองจีน (1. จิ่วหัวซานมณฑลอันฮุย 2. เอ๋อเหมยซาน (ง้อไบ้) มณฑลเสฉวน 3.

เรียนรู้เพิ่มเติม

SHANGHAI FOREVER ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 5 วัน 3 คืน

2019-7-3 · SHANGHAI FOREVER 2 ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ [GQ1PVG-MU001] วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) ( MU548 :02.30-07.40 ) 22.30 น.

เรียนรู้เพิ่มเติม

Ö ø è ÿ ï ë ö ì î Ü Ö ` î Ý Ü ì Ö Ù øÜ

2019-9-24 · 1 d L L ï ü Ö ó ö é Ö 0 -18 ð X e ht 11 0 0 30 HO *** Ö ø è ÿ ï ë ö ì î Ü Ö ` î Ý Ü ì Ö Ù øÜ *** SHANGHAI . . SUZHOU 5 DAY ซูโจว เมืองแห่งสาวงาม . . .

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประเทศจีน

2021-9-2 · มณฑลส่านซี 5,399,300 6 เทียนจิน – 9,562,300 16 ฮาร์บิน มณฑลเฮย์หลงเจียง 5,178,000 7 อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ 7,541,500 17 ซูโจว มณฑลเจียงซู 4,083,900 8 ตงกว่าน มณฑล ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

นครเซี่ยงไฮ้แจงหนังสือปกขาว ...

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา องค์การทรัพย์สินทางปัญญานครเซี่ยงไฮ้ แถลงรายงานการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในนครเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้น ...

เรียนรู้เพิ่มเติม